Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy
na prvním místě.

Nalezneme spolu tu správnou cestu
k řešení Vaší situace.

Pomůžeme Vám překonat těžké životní období.
Vyslechneme Vás.

Poradíme Vám, jak uspět.
Víme, jak vyhrát Váš spor.

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Veroniky Husičkové!

Má advokátní kancelář byla založena v Kyjově v roce 2014 jako pobočka brněnské advokátní kanceláře advokátky Mgr. Ivany Zelenkové. Od počátku roku 2016 působím jako samostatná advokátka, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16662, se sídlem v Kyjově a pobočkami v Brně a Rousínově. Právní služby tak poskytuji jak kyjovským klientům, tak klientům z Brna a okolí.

Poskytuji právní služby komplexně, na profesionální úrovni, napříč jednotlivými právními odvětvími. Zaměřuji se pak zejména na právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní a trestní. Bližší informace o službách poskytovaných advokátní kanceláří naleznete v sekci Služby. Svým klientům nabízím kompletní právní pomoc, od udělování porad, sepisu právních analýz a stanovisek, přes přípravu dokumentů, zejména smluv a rozličných podání, až po zastupování klientů před soudy a jinými orgány státní správy a obhajobu v trestním řízení. Nabízím rovněž možnost provádění advokátních úschov.

Na prvním místě je pro mne vždy klient, dávám důraz na osobní kontakt a budování vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem. K právním případům přistupuji vždy individuálně dle potřeb každého klienta. Právní služby poskytuji zásadně osobně a naprostou samozřejmostí je pro mne zachování mlčenlivosti o veškerých informacích, které se od klientů dozvím. Klientům se snažím maximálně vyjít vstříc a právní pomoc jsem ochotna poskytnout po telefonické domluvě i kdykoliv mimo úřední hodiny kanceláře.

I nadále spolupracuji s advokátní kanceláří Mgr. Ivany Zelenkové, advokátky s dlouholetou praxí, se sídlem v Brně a pobočkami v Hlinsku, Rousínově a Kyjově.

Do novelizace insolvenčního zákona jsem spolupracovala také s renomovanou advokátní kanceláří a insolvenčními správci Žižlavský, se sídlem v Praze, v insolvenčních řízeních fyzických osob v rámci okresu Hodonín.

Žižlavský - Advokátní kancelář / Insolvenční správci

V zájmu komplexního řešení případů klientů spolupracuji s osvědčenými notářskými kancelářemi, vybranými exekučními úřady, daňovými poradci i soudními znalci v oboru oceňování nemovitostí.

Ke spravedlnosti vede trnitá cesta, dovolte mi Vás na ni doprovázet.