Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy
na prvním místě.

Nalezneme spolu tu správnou cestu
k řešení Vaší situace.

Pomůžeme Vám překonat těžké životní období.
Vyslechneme Vás.

Poradíme Vám, jak uspět.
Víme, jak vyhrát Váš spor.

O mně

Narodila jsem se v roce 1986. Osmileté studium na Klvaňově gymnáziu v Kyjově jsem ukončila maturitní zkouškou v roce 2005. Ve stejném roce jsem složila rovněž státní zkoušku z jazyka anglického.

Mezi lety 2005 a 2010 jsem studovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studia jsem vykonávala v advokacii praxi v renomované advokátní kanceláři v Brně. Díky nabytým poznatkům jsem si při absolvování studia pro svou diplomovou práci vybrala téma „Komunitární ochranná známka“. S titulem Mgr. jsem absolvovala v roce 2010.

Rok po absolvování studií jsem působila na právním oddělení zdravotnického zařízení, kde jsem se zabývala především obchodními závazky nemocnice a problematikou veřejných zakázek ve zdravotnictví.

Následně jsem vykonávala od roku 2012 do roku 2015 praxi jako advokátní koncipientka u advokátní kanceláře Mgr. Ivany Zelenkové, advokátky se sídlem v Brně, kde jsem nasbírala řadu cenných zkušeností o poskytování právních služeb v rámci generální praxe a při zastupování klientů před soudy. S advokátní kanceláří Mgr. Ivany Zelenkové spolupracuji dodnes.

Advokátní zkoušku jsem vykonala úspěšně v roce 2015 a od počátku roku 2016 působím jako samostatná advokátka. Pro sídlo své advokátní kanceláře jsem si zvolila rodný Kyjov, nadále však mám pobočku rovněž v Brně a nově rovněž pobočku v Rousínově.

Jsem dynamická, mladá advokátka, připravená k Vašim službám. Přesvědčit se o kvalitě poskytovaných služeb můžete při osobním jednání a zejména v návaznosti na výsledky naší vzájemné spolupráce.