Klient a jeho zájmy jsou pro nás vždy
na prvním místě.

Nalezneme spolu tu správnou cestu
k řešení Vaší situace.

Pomůžeme Vám překonat těžké životní období.
Vyslechneme Vás.

Poradíme Vám, jak uspět.
Víme, jak vyhrát Váš spor.

Odměna

Odměňování je obecně upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Při stanovení odměny za právní služby vždy preferuji individuální dohodu s klientem, kdy výše odměny zohledňuje složitost případu, časovou či úkonovou náročnost věci a rozsah poskytovaných služeb. Při stanovení odměny zohledňuji samozřejmě finanční možnosti jednotlivých klientů a o rozsahu odměny je předem informuji.

Nejsem plátce DPH.

Smluvní odměna může být sjednána jedním z následujících způsobů:

Odměna časová

Časová odměna je určena podle počtu hodin potřebných pro vyřešení případu a dohodnuté hodinové sazby, která je určena v závislosti na povaze věci. Jedná se o nejtypičtější způsob odměňování, který zohledňuje především reálný čas strávený nad případem.V případě časové odměny účtuji po půlhodinách (nikoliv každou započatou hodinu).

Odměna úkonová

Při stanovení odměny tímto způsobem je mezi advokátem a klientem dohodnuta sazba za jednotlivý úkon, kdy co je konkrétně úkonem specifikuje advokátní tarif. Celková výše odměny se pak určí podle počtu vykonaných úkonů. Tento typ odměny využívám především u sepisů některých typů smluv.

Odměna paušální

Paušální odměna se stanoví jako pevná částka za určité opakující se časové období, bez ohledu na časový rozsah služeb a počet úkonů. Tento typ odměny se využívá především při dlouhodobějším vztahu, zejména je vhodný pro obchodní společnosti a ostatní podnikatele, kteří mají zaručeno, že jim budou právní služby poskytnuty dle jejich potřeb a v co nejkratším možném čase, a přitom předem znají i výslednou částku, kterou za daný měsíc advokátovi uhradí.